top of page

Facilitační nástroj "Kariérové karTY - vybíráš SŠ"

doporučujeme pro práci kariérových poradců s žáky 8. a 9. tříd

PhDr. Petra Drahoňovská, autorka nástroje "Kariérové karTY - vybíráš SŠ" a "Kariérového diJÁře pro děti" říká: 

 

... moje kariérové nástroje vznikají zejména na základě mojí vlastní praxe kariérového kouče  a lektora ...

... opírám se o stovky životních příběhů lidí  (dospělých i dětí) a jejich potřeb ...

... to vše míchám pečlivě s dalšími aktuálními kariérovými technikami z celého světa ...

... tyto Kariérové karTY pro volbu SŠ se navíc opírají o výzkumy na toto téma, které jsem realizovala v rámci NÚV ... 

praxe v kariérovém poradenství a koučování

od 2009

několikanásobný držitel Národní ceny kariérového poradenství

praxe

v rozvoji lidí a lektorování

od 2004

Maruška reference kariérové karty SŠ 1

Nástroj "Kariérové karTY - vybíráš SŠ" jsem tvořila na základě studií, které jsem realizovala ještě jako metodik a expertní pracovník Národního ústavu pro vzdělávání

V této, a v analýzách obdobného typu, se ukazuje, že i v době internetu ovlivňují významně volbu střední školy rodiče a vrstevníci. 

 

Do volby studia vlastních dětí nicméně logicky vstupuje mnoho emocí jako třeba strach, nejistota, zda bude volba školy opravdu vhodná. 

Tento nástroj vznikl pro to, aby usnadnil poskládání faktů, ale i emocí, které se v rodině kolem volby SŠ většinou točí. 

Role kariérového poradce (v 8. či 9. třídě ZŠ) pak může být nejen informační, ale také podpůrná. 

Pokud se poradce rozhodne průběžně s tímto nástroje pracovat, může pomoci provést žáky a jejich rodiče nejen faktickými aspekty volby SŠ, ale také práci s vizí a osobností žáka. 

Věřím, že kariéroví poradci tuto možnost využijí na plno - např. za pomocí šablon a podobných variant, které tyto inovace v oblasti kariérového poradenství umožňují do škol zavádět. 

bottom of page