top of page

Teprve po tom, co jste prošli úkoly z první stránky webu, pojďme nyní na to, jak změnit vaše CV tak, aby opravdu zaujalo a stalo se pozvánkou na pohovor. A co dělat pak, když už máte CV připravené.

 • Sepište si 20 charakteristik vaší nové ideální práce. Prostě si začněte trochu zužovat filtr výběru. Zaměřte se více na definování toho, co chcete, než toho, co nechcete. Začít můžete př. od tohoto:

  • malá / velká firma

  • veřejný / soukromý / neziskový sektor

  • časová náročnost - typ pracovní doby

  • možnost  / nutnost cestování

  • odborná činnost / řídící činnost / podpůrná činnost

  • atp.

 • Sepište si 10 tvých silných stránek a seřaďte dle relevance:

  • soft skills z pracovní sféry

  • hard skills z pracovní sféry

  • jiné dovednosti, znalosti, kde vynikáte i mimo práci

 • Sepište si svůj profesní cíl pro aktuální situaci:

  • mým profesním cílem je: ...

  • v oblasti: ...

  • chci přispět svými dovednostmi, znalostmi: ... 

 • Doplňte do svého CV všechna fakta, které zde chybí

  • váš nový profesní cíl, případně dlouhodobější vize

  • ty podstatné profesní milníky, které povedou k nové práci

  • další vzdělávání, které dokazuje zájem o novou práci (online i offline vč. samostudia) - pokud můžete doložit ukázky práce na studijních projektech, či výsledky závěrečných testů, má to někdy i větší váhu než některé menší certifikáty 

  • znalosti, dovednosti - soft skills, hard skills, ostatní, které reflektují novou práci

 • U každé pracovní pozice doplňte do CV velmi konkrétně v bodech, jaká byla náplň vaší práce

  • zejeména u posledních aktuálních pozic (minimálně 7 konkrétních odrážek)

  • bez zkratek a profesní "hantýrky" (pozor na profesní slepotu!)

  • krátce, ale konkrétně (nezapomeňte i na slovesa v EN "action/power verbs")

  • na hořejší pozice patří vždy to nejrelevantnější nové práci (resp. to nejodbornější)

  • upozaďte ty pracovní náplň, která naopak pro novou práci relevantní není - ale pozor: i v na první pohled odlišné práci mohou být nějaké styčné body pro budoucí novou pozici

 • Najděte si graficky zajímavou a adekvátní šablonu CV

  • hledejte inspiraci nejen v českých, ale i v zahraničních vzorech

  • grafiku volte adekvátně oboru a míře kreativity na nové pozici, kam míříte

  • pozor na nerelevantní starší vzory kolující po netu

  • pozor na to, aby forma nepřebila obsah

 • Aktuální CV upravte do nové šablony

  • zkraťte na ideálně 1-2 A4

  • pokud nemáte moc praxe, zbytečně CV nenatahujte

  • nicméně pokud máte dost relevantní praxi, ani zbytečně nekraťte: pokud máte zajímavou praxi s přenositelnými zkušenostmi, rozhodně nezůstávejte u stručného nicneříkajícího seznamu, který bude pouze na jednu stránku

 • Zpracujte jazykové mutace nového CV pokud je budete potřebovat

  • dle aktuální hledané práce

  • minimálně však doporučuji mít alespoň 1 aktuální jazykovou mutaci

  • i přes to, že cizí jazyk ovládáte dobře, doporučuji investovat do finálních korektur rodilým mluvčím, který má přehled v oboru náboru (za CareerDesigner v tomto spolupracujeme s Nathanem Fieldsem)

 • Zpracujte si šablonu motivačního dopisu dle Vašich nových představ

  • doporučuji 1/3 - 1/2 A4

  • nezapomeňte, že motivák nelze poslat stejný do více firem, vždy ho upravte podle toho, kam ho posíláte (minimálně se inspirujte z webu dané organizace, kam se hlásíte, zjistěte si více o pozici a firmě na sociálních sítích, od známých, ...)

  • klasická struktura, od které se můžete odrazit, je tato: na jakou pozici reaguji a odkud tuto info mám, proč právě tato firma, proč právě já na této pozici + cokoliv dalšího zajímavého (POZOR ale na to, že ne všichni personalisté MD čtou)

 • Aktualizujte svoje profily na sociálních sítích - např. na LinkedIn

  • využijte současných trendů sociálních profesních sítí a registrujte se na pro vás relevantních profesních sítích a portfoliích

  • profil ovšem musí být aktualizovaný a korespondovat se zasílaným CV

  • myslete nicméně na to, že online profesní sítě a portfolia nejsou jen online kopie CV, ale mají svá různá specifika, která je fajn prostudovat a na maximum pak vytěžit (zejm. LinkedIn není optimálně funkční, pokud zde nejste i sami aktivní, a nebo průběžně nenetworkujete)

 • Reagujte na ty nabídky práce, které odpovídají vašim novým požadavkům (ale samozořejmě i dovednostem, které umíte prodat)

  • nevracejte se setrvačně tam, odkud chceš odejít

 • Dejte vědět známým, jakou novou práci konkrétně hledáte 

  • pokud nebudete při osobním networkingu konkrétní, pak to není příliš efektivní 

 • Pracujte během hledání práce systematicky - opravdu platí klasická floskule, že "hledání práce je práce"

  • každý den udělejte minimálně 5 drobných kroků, které směřují k získání nové práce

  • každé ráno si zapište a nahlas řekněte, co uděláte

  • každý  večer si sepište a nahlas řekněte, co jste udělali (a srovnejte si to s vaším plánem)

  • pokud máte rádi tužku papír, veďte si o tom zápisky touto formou, pokud vám je bližší Excel či jiné online appky, využijte je - cíl je mít informace o celém procesu hledání na jednom místě

Sketch Arrow Down

POD ČAROU...

 

Doporučuji mít také zpracované profesní portfolio, ze kterého vybíráte do CV ty části, které jsou adekvátní dle aktuální nabídky práce, na kterou reagujete. Portfolio obsahuje nejen vše, čím jste v profesních či zájmových aktivitách v životě prošli, ale obsahuje také důkazy nabytých dovedností (skills) - př. kopie certifikátů, ukázky práce, ukázkové projekty. Může být veřejné, nebo i soukromé, ze kterého vybíráte info pouze adekvátně dané situaci. 

 

Dále pak budete velmi často, a to i v dnešní době, potřebovat motivační dopis. Vedle klasického obsahu (na co reagujete, odkud tu informaci máte, proč právě tato firma, proč právě já na této pozici) bude pozitivním bonusem, pokud i motivák sladíte s CV třeba vizuálem a stylem.

 

Oba dva tyto podklady by měly ladit s vaší další online profesní prezentací aka osobním (nejen online) marketingem. Vaše (nejen) profesní identita online vs. offline by si měla být co nejpodobnější. A nezapomeňte, že prezentace vaší osobní značky je o autentičnosti a o konzistenci.  

Sketch Arrow Down

OVĚŘTE SI ODLEHČENOU FORMOU VAŠE ZNALOSTI V OBLASTI KARIÉRKA ...

... načerpejte nové znalosti přes TikTok mini video tipy (CZ / EN)

... nebo si otestujte vaše znalosti přes Insta mini kvízy (CZ / EN

insta EN.png
insta CZ.png
tt CZ.png
tt EN.png
 • CZ kariérové tipy od Career Designer
 • EN carere tips by Career Designer
 • CZ kariérové tipy od Career Designer
 • EN carere tips by Career Designer
bottom of page